Investeren in de mentale weerbaarheid van medewerkers levert jouw organisatie veel op. Hoe? Werknemers die mentaal gezond zijn kunnen veelal betere arbeidsprestaties leveren en kunnen anderen motiveren, waardoor zij bijdragen aan de groei van jouw organisatie. Zij zijn betrokken, hebben energie en verzuimen minder dan medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. 

Medewerkers die mentaal minder weerbaar zijn kunnen niet altijd de arbeidsprestaties leveren die zowel zijzelf als de werkgever graag zouden zien. Dit is voor de medewerker zelf ontzettend vervelend en voor de werkgever kan dit op lange termijn zelfs resulteren in verzuimkosten.

Zo vergroot je de mentale weerbaarheid van medewerkers

Wat kun je als werkgever doen om de mentale weerbaarheid van medewerkers te optimaliseren en zo de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie te vergroten? Met onderstaande stappen kom je een heel eind.

1. Focus op gezonde werk-privébalans

Een gezonde werk-privébalans maakt werknemers weerbaarder. Geef als werkgever hierin het goede voorbeeld. Laat zien dat het oké is om afstand te nemen van het werk, om prioriteit te geven aan ontspanning en stimuleer medewerkers om hun vrije dagen op te nemen. Bespreek ook de verwachtingen onderling. Stuurt iemand bijvoorbeeld standaard op zondagavond mailtjes naar collega’s? Niks mis mee natuurlijk, als iemand zich daar zelf prettig bij voelt en de week graag met een lege inbox start. Dit betekent echter niet dat collega’s ook diezelfde avond nog hoeven te reageren. Zorg dat dit regelmatig onderwerp van gesprek blijft zodat er geen verkeerde verwachtingen of zelfs ergernissen bij elkaar ontstaan.

2. Zorg voor een sociaal veilige werkomgeving

Medewerkers zijn weerbaarder binnen een werkomgeving waar ze zich veilig voelen. Een sociaal veilige werkomgeving is een werkomgeving waar medewerkers elkaar behandelen met respect, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze fouten mogen maken en waar geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Voor elk individu houdt dit iets anders in. Wat voor de een voelt als een plek waarbij er hard kan worden gelachen, kan dit voor de ander al snel als ongewenst gedrag aanvoelen. Het is dan ook belangrijk dat veiligheid regelmatig onderwerp van gesprek blijft en medewerkers dit durven aankaarten bij hun leidinggevende.

3. Focus op ontwikkeling 

Ondersteun werknemers bij hun groei en ontwikkeling. Dit is belangrijk omdat werknemers die zich kunnen ontplooien en vooruit kunnen bewegen veerkrachtiger en gemotiveerder zijn. Bespreek hun groeiwensen en kijk hoe je dit mogelijk kunt maken.

4. Focus op positieve feedback

Niks werkt zo demotiverend als kritiek en negatieve feedback. Het geven van negatieve feedback is soms nodig, maar zorg ervoor dat het onderbouwd is en wissel het af met positieve feedback. Steun je werknemers wanneer zij fouten maken en complimenteer ze op hun successen. Train daarnaast je leidinggevenden in gespreksvoering en zorg dat ze in staat zijn om feedback op de juiste manier te geven.

5. Focus op resultaten, niet het proces

Werk- of tijdsdruk kan een demotiverend en zelfs een verlammend effect hebben. Geef medewerkers de ruimte om hun werkdag zelf in te richten en hun eigen werktempo te vinden. Focus op de resultaten die de werknemer levert, niet op het proces of de manier van uitvoering.

6. Stimuleer beweging

Sporten en beweging zorgen niet alleen voor een gezond lichaam, maar ook voor een gezonde mind. Onderzoek hoe jij medewerkers kunt stimuleren om in beweging te komen. Wellicht is het een optie om een bedrijfsfitness programma aan te bieden, waarbij medewerkers voordelig kunnen sporten. Ook iets eenvoudigs als een lunchwandeling stimuleren kan al wonderen doen.

 7. Laat een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting uitvoeren 

De meest effectieve manier om de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten, is het tijdig laten uitvoeren van een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit onderzoek brengt – zoals de naam al aangeeft – de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers in kaart. Werknemers krijgen zelf concrete tips om met hun gezondheid aan de slag te gaan. Daarnaast krijgt de organisatie zelf (op groepsniveau) ook concrete verbetertips.

Vital Solutions is specialist in PSA onderzoek

Bij Vital Solutions helpen wij organisaties de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers inzichtelijk te maken, zodat hier een passend beleid voor kan worden ontwikkeld. Een PSA-onderzoek begint met een online vragenlijst, waarbij de medewerker (anoniem) vragen beantwoord over werkdruk, stress, psychische en lichamelijke klachten en ongewenst gedrag op de werkvloer. Met deze informatie kan concrete actie worden ondernomen om de mentale weerbaarheid van medewerkers – en daarmee hun inzetbaarheid – te vergroten.

Een PSA-onderzoek kan eventueel worden gecombineerd met een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en/of een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Bij een PMO kijken we niet alleen naar de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar ook naar de fysieke gezondheid.

Wil je weten wat Vital Solutions kan betekenen voor jouw bedrijf op het gebied van mentale gezondheid en duurzame inzetbaarheid? Neem vrijblijvend contact op.

 

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu