Gevaarlijke stoffen onderzoek

Ieder jaar overlijden ruim 3000 Nederlanders door de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Hiervan kan veel voorkomen worden door gedegen onderzoek naar gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een plan van aanpak.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die fysiek of chemisch gevaarlijk zijn en kunnen zorgen voor acute of chronische gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan giftige of chemische stoffen. Blootstelling aan deze schadelijke stoffen kan zorgen voor talloze gezondheidsproblemen, zoals kanker, vergiftiging en longziekten.

Giftige stoffen waar je mogelijk mee te maken hebt op de werkvloer kunnen opgedeeld worden in o.a. de volgende categorieën:

 • Chemische stoffen: hierbij kun je denken aan oplosmiddelen, bepaalde zuren en reinigingsmiddelen
 • Biologische agentia: hieronder vallen bijvoorbeeld virussen, schimmels en bacteriën
 • Carcinogene stoffen: stoffen die kanker kunnen veroorzaken
 • Mutagene stoffen: bepaalde stoffen die voor een genetische verandering kunne zorgen

Vraag een offerte aan


Stap 1:
Vul je gegevens in

Stap 2: Ontvang binnen 1 dag een gratis offerte

Stap 3: Maak je keuze

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Offerte aanvragen

Een lijst met mogelijke gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Geen bedrijf is hetzelfde. Het is daarom erg belangrijk om de gevaren in kaart te brengen voor je werknemers. Met een RI&E worden de risico’s binnen je onderneming in kaart gebracht en kan er gekeken worden naar een passende oplossing. Hieronder vind je een lijst met voorbeelden van gevaarlijke stoffen waar werknemers mee te maken kunnen krijgen:

 • Asbest 
 • Kwartsstof 
 • Lasrook 
 • Houtstof
 • Oplosmiddelen
 • Chroom-6
 • Pesticiden
 • Dieselmotoremissie

Deze organisaties gingen je voor

Wat zijn je verplichtingen rondom gevaarlijke stoffen en de arbowet?

Werkgevers zijn verplicht om het personeel zo goed mogelijk in te lichten en te beschermen tegen giftige, chemische of gevaarlijke stoffen. Deze verplichting bestaat uit een aantal onderdelen:

 1. Het in kaart brengen van de risico’s
 2. Het informeren van de gevaren
 3. Het bieden van beschermende middelen

Deze zaken komen allemaal voort uit een RI&E onderzoek (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Het is voor werkgevers verplicht om de RI&E te laten uitvoeren. Bovendien moet de uitkomst hiervan in te zien zijn voor werknemers. 

De vervolgstap is blootstellingsonderzoek en een PAGO onderzoek. Hierin worden de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart gebracht en een advies gegeven over de aanpak van de uitkomsten van dit onderzoek. Het is voor werkgevers verplicht om dit aan te bieden aan het personeel, al is het personeel niet verplicht om deel te nemen.

Gratis
PAGO informatiepakket

Wil je meer weten over de inhoud van het PAGO onderzoek of ben je benieuwd naar onze prijzen? Vraag dan het gratis PAGO informatiepakket aan. Vul je gegevens in en we sturen (op werkdagen) binnen 24 uur onze PAGO prijzen en informatie toe.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Download het PAGO informatiepakket + prijzen

Online omgeving PAGO onderzoeken

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig voorkomt dat het PAGO niet of niet volledig wordt afgestemd op de RI&E. In veel gevallen is er zelfs geen RI&E aanwezig.

Maar liefst de helft van de bedrijven in Nederland voert geen RI&E uit terwijl dit, zoals eerder genoemd, wel wettelijk verplicht is. Ook is uit onderzoek gebleken dat wanneer er wel een RI&E is uitgevoerd, deze vaak niet diep genoeg ingaat op de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen.

Wanneer het PAGO niet wordt afgestemd op de RI&E of wanneer de RI&E niet (volledig) wordt uitgevoerd, is het onmogelijk om de gezondheidsrisico’s op waarde te kunnen schatten.

Wat vervolgens resulteert in een onvolledig advies, onvoldoende maatregelen en daarmee meer kans op ongevallen en ziekteverzuim. Een dergelijk blootstellingsonderzoek is daarom zeer belangrijk! 

Wil je vrijblijvend meer informatie ontvangen over de gang van zaken met een RI&E? Lees dan verder op deze pagina of neem direct contact met ons op.

Breng de risico’s in kaart met een blootstellingsonderzoek

Bij een blootstellingsonderzoek wordt er gekeken naar in hoeverre iemand blootgesteld wordt aan gevaarlijke stoffen.

Experts kijken naar de activiteiten die iemand uitvoert, maar ook onder welke omstandigheden deze uitgevoerd worden en hoe lang de persoon blootgesteld wordt. 

Met behulp van verschillende testen gaat het laboratorium kijken welke stoffen in het bloed of urine te vinden zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor het lichaam.

Met deze meting kijken we of de blootstelling naar verloop van tijd meer of juist minder is geworden. Hiervoor zijn meerdere opties afhankelijk van de blootstelling

Longfunctie: welke dampen zitten er in de ademlucht en hoe is het gesteld met de longfunctie? Heeft iemand nog voldoende volume in de longen?

Bloed- en urineonderzoek: In hoeverre zijn bepaalde stoffen in het bloed en/of urine aanwezig? Deze test wordt afgenomen door een verpleegkundige en onderzocht in het laboratorium.

Aan de hand van de uitkomsten kan een bedrijfsarts kijken of de blootstelling nog volgens de richtlijnen is of dat er maatregelen genomen moeten worden.

Beroepsziekte voorkomen met een PAGO

Een van de risico-instrumenten die kan worden ingezet ter preventie is het PAGO. Hoe het PAGO onderzoek eruit ziet is afhankelijk van de organisatie, aangezien er binnen elke organisatie andere gezondheidsrisico’s zijn.

Onderzoeken die bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd zijn bloedonderzoek, visus onderzoek, gehooronderzoek, urine onderzoek en onderzoek naar gevaarlijke stoffen.

Bij Vital Solutions zijn we experts op het gebied van PAGO onderzoeken. Wij stemmen het PAGO altijd af op de RI&E. Het volledig in kaart brengen van gezondheidsrisico’s is bij ons namelijk de prioriteit, omdat ziekteverzuim alleen op deze manier kan worden teruggedrongen en/of voorkomen. En dat is uiteindelijk altijd ons streven.

Omdat elke organisatie kampt met andere uitdagingen en gezondheidsrisico’s, is het PAGO bij ons maatwerk en werken we met ruim 75 verschillende vragenlijsten, afgestemd op de verschillende typen organisaties. Daarnaast bieden we de volgende fysieke onderzoeken aan.

  • Biometrie
  • Bloedonderzoek (glucose- en uitgebreid cholesterolprofiel)
  • Visus onderzoek
  • Gehoor onderzoek
  • ECG
  • Urine onderzoek (lever- en nierfunctie)
  • Bewegingsonderzoek
  • PMO gevaarlijke stoffen

  Neem vrijblijvend contact met ons op en we bespreken wat een passende oplossing is voor jullie bedrijf. Het is namelijk maatwerk per afdeling en functie. Afhankelijk van welke stof wordt bepaald welk onderzoek nodig is.

  Lorraine Luchjenbroers

  Lorraine Luchjenbroers

  Sinds 2016 ben ik actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik heb hiervoor de opleiding Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI) gevolgd. Als oprichtster van Vital Solutions hou ik mij bezig met het adviseren van zowel kleine als grote organisaties op het gebied van het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Zo verzorgen wij o.a. Preventief Medisch Onderzoek, PAGO onderzoek en diverse vitaliteitstrajecten. Daarnaast schrijf ik regelmatig blogs en plaats ik content over werkgeluk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

  Bel nu