“Wat zijn de kosten van een PMO?” is één van de meestgestelde vragen aan Vital Solutions. De kosten voor een PMO variëren enorm en zijn afhankelijk van de inhoud van het onderzoek dat wordt aangeboden. In deze blog gaan we dieper in op het onderwerp “Kosten PMO”.

Kosten PMO

De kosten per PMO verschillen enorm, afhankelijk van de wijze waarop deze uitgevoerd wordt. Vital Solutions biedt drie verschillende opties aan op het gebied van Preventief Medisch Onderzoek: Het fysieke PMO, het digitale PMO en het onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting. In deze blog leggen we uit wat het verschil is tussen deze drie onderzoeken. Ook hebben we de kosten per PMO overzichtelijk weergegeven.

Kosten fysiek PMO

Het fysieke (basis) PMO is ons meest afgenomen PMO. Hierbij komen we bij de klant op locatie om het onderzoek uit te voeren. Bij het fysieke basis PMO zijn de volgende onderdelen inbegrepen:

 • Digitale vragenlijst over fysieke gezondheid;
 • Uitgebreid bloedonderzoek d.m.v. een vingerprik (HDL/ LDL, Totaal Cholesterol, Triglyceride en Glucose);
 • Bloeddrukmeting;
 • Handknijpkracht;
 • Spirometrie (longfunctie en bloedzuurstofgehalte);
 • Lichaamssamenstelling (o.a. BMI, vet-,vocht-,spierpercentage, visceraal vet);
 • Hartrisico score (cardiovasculair risico;
 • Metabolische (echte) leeftijd;
 • 1-1 adviesgesprek met leefstijlexpert (aansluitend aan het onderzoek);
 • Terugkoppeling en advies via online omgeving.

  De kosten voor een fysiek PMO zijn afhankelijk van of een en ander uitgebreid wordt met aanvullende onderzoeken. Mocht men enkel voor het basis PMO kiezen dan zijn de kosten voor dit PMO circa €109.

  Opties voor aanvullende onderzoeken zijn bijvoorbeeld het ECG (hartfilmpje), gehoor onderzoeken en urinetesten. De kosten voor PMO aanvullingen zijn vooral afhankelijk van de duur van het aanvullende onderzoek en of er kosten voor PMO materialen aan verbonden zijn. Zo bedragen de kosten voor een aanvullend visus PMO onderzoek € 17,50 per medewerker.

   

  Kosten PMO onderzoek + Psychosociale Arbeidsbelasting

  Veel werkgevers kiezen ervoor om een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) toe te voegen aan het fysieke basis PMO. Een PSA onderzoek geeft inzicht in de stress en werkdruk die medewerkers ervaren en eventuele ongewenste omgangsvormen die spelen in de werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld seksueel ongewenst gedrag zijn, maar ook machtsmisbruik en ongepaste grappen op de werkvloer. De PMO kosten voor een PSA onderzoek (in combinatie met een fysiek PMO) bedragen € 7,50. De kosten voor een los uitgevoerd PSA onderzoek bedragen € 29,50 per deelnemer.

  Kosten PMO bloedonderzoek

  Wanneer medewerkers met gevaarlijke stoffen in aanraking komen is soms een uitgebreider bloedonderzoek en/of longfunctieonderzoek nodig. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de stoffen die onderzocht moeten worden en het is aan de bedrijfsarts om te beoordelen welk onderzoek dan nodig is. De bloedafname wordt altijd door een gecertificeerd verpleegkundige gedaan, de beoordeling van de resultaten door een bedrijfsarts. Gemiddeld kost dit tussen de €100 en €200 extra per deelnemer.

   

  Kosten digitaal PMO

  Het digitale PMO (ook wel E-PMO genoemd) wordt online uitgevoerd aan de hand van een uitgebreide digitale vragenlijst. Vital Solutions biedt keuze uit ruim 130 (merendeels gevalideerde) vragenlijsten variërend van leefstijl, werkdruk, stress en tevredenheid over de leidinggevende en werkplek. Hierbij wordt dus geen fysiek onderzoek uitgevoerd. De kosten voor een los E-PMO bedragen € 39,50 per deelnemer. Bij deze prijs zijn 10 verschillende vragenlijsten naar keuze inbegrepen. Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer toegang tot een eigen online omgeving waarin de resultaten van de vragenlijsten terug te vinden zijn, inclusief concrete tips en aanbevelingen.

   

  Kosten PMO onderzoek vs. kosten ziekteverzuim

  De PMO onderzoek kosten vallen vaak in het niet bij de kosten voor een zieke medewerker; deze lopen al snel op tot honderden euro’s per dag. In veel gevallen kunnen de kosten voor langdurig ziekteverzuim worden voorkomen als tijdig een PMO wordt ingezet. Door het uitvoeren van een PMO krijgen medewerkers inzicht in zowel hun fysieke als mentale gezondheid. Door middel van het online portaal én het adviesgesprek worden ze gemotiveerd om tijdig in actie te komen als ze oranje of rood scoren op een bepaald onderdeel (in plaats van door te lopen met klachten tot ze langdurig ziek uitvallen). Omdat in een eerder stadium actie wordt ondernomen, kan langdurig ziekteverzuim in veel gevallen worden voorkomen. De kosten van een preventief medisch onderzoek wegen vrijwel altijd op tegen de kosten van ziekteverzuim.

  Kosten PMO samengevat

  Werk- of tijdsdruk kan een demotiverend en zelfs een verlammend effect hebben. Geef medewerkers de ruimte om hun werkdag zelf in te richten en hun eigen werktempo te vinden. Focus op de resultaten die de werknemer levert, niet op het proces of de manier van uitvoering.

  De kosten voor een PMO variëren enorm en zijn vooral afhankelijk van het type onderzoek dat wordt gekozen. De kosten voor een E-PMO zijn vanzelfsprekend aanzienlijk lager dan de kosten voor een fysiek PMO waarbij veel verschillende onderzoeken inbegrepen zijn.

  Overweeg je een PMO in te zetten voor jouw organisatie en wil je weten wat de PMO kosten exact zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we helpen je graag verder met een vrijblijvende offerte!

  vital-solutions
  Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

  Ik ben geïnteresseerd

  Bel nu