De meest uitgevoerde PMO onderzoeken

Elke organisatie (ongeacht de omvang, dus ook als je slechts 2 medewerkers hebt) is volgens artikel 18 van de ARBO wet verplicht om medewerkers periodiek in staat te stellen een gezondheidsonderzoek te ondergaan. Sommige werkgevers kiezen er voor om alleen de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s (zoals werkdruk, beeldschermonderzoek of gehooronderzoek) aan te bieden, maar steeds vaker wordt een volledig Preventief Medisch Onderzoek aangeboden. In dit artikel gaan we dieper in op de wetgeving en leggen we uit wat er tijdens de verschillende onderzoeken gebeurt. 

 

preventief medisch onderzoek

Het basis (fysieke) PMO

Hoewel elke organisatie andere gezondheidsrisico’s kent, is een basis (fysiek) PMO voor veel organisaties een passende oplossing Langdurig ziekteverzuim wordt in veel gevallen niet veroorzaakt door een arbeidsgerelateerd gezondheidsrisico, maar door een ongezonde leefstijl, langdurige stress (bijvoorbeeld veroorzaakt in de thuissituatie) of een verkeerde fysieke belasting. In een basis PMO worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Digitale vragenlijstmodule (afgestemd op de organisatie)
 • Cholesterol onderzoek (HDL, LDL, totaal cholesterol, ratio en triglyceriden)
 • Glucose onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Lichaamssamenstelling (o.a. BMI, vet-, vocht- en spierpercentage, buikomvang, visceraal vet)
 • Spirometrie (longfunctie + bloedzuurstofgehalte)
 • Handknijpkracht
 • Hartrisico score
 • Metabolische leeftijd
 • Online portaal met terugkoppeling en advies

 

Het basis PMO wordt afgesloten met een 1-1 adviesgesprek, waarin de medewerker concrete tips en adviezen meekrijgt. Voor veel mensen is een goede inzicht in hun gezondheid nodig om écht de regie over hun gezondheid te kunnen pakken.

  Aanvullende onderzoeken

  Naast het basis PMO zijn diverse aanvullende onderzoeken mogelijk. De onderzoeken die het meest worden uitgevoerd zijn:

  • Auditief onderzoek (gehoor)
  • Visusonderzoek (beeldscherm)
  • FMS (bewegingsonderzoek)

  Deze lichten we daarom graag wat uitgebreider toe.

  Visusonderzoek

  Het visusonderzoek wordt ook wel
  beeldschermonderzoek genoemd. Dit onderzoek wordt vooral aangeboden aan medewerkers die veel achter een beeldscherm zitten.
  Van beide ogen wordt zowel het zicht van
  dichtbij (60 cm) als veraf (5m) onderzocht.
  Ook onderzoeken we het gezichtsveld, dus
  in hoeverre de medewerker voldoende
  zicht in de linker- en rechterhoek heeft.

  Het is mogelijk om het visusonderzoek
  uit te breiden met een kleurentest, om te
  testen of mensen kleurenblind zijn.

  preventief medisch onderzoek
  preventief medisch onderzoek

  Auditief onderzoek

  Dit onderzoek wordt standaard aangeboden aan medewerkers die regelmatig worden blootgesteld aan geluiden harder dan 80 db. Er kan zowel voor een korte als lange versie van het gehooronderzoek worden gekozen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een koptelefoon met piepjes.

  Functional Movement Screen (FMS)

  Dit (beweging) onderzoek wordt vooral aangeboden aan medewerkers die zwaar fysiek werk verrichten. Het FMS is een onderzoek dat inzicht geeft in eventuele beperkingen, zwakkere schakels en/of asymmetrie van een werknemer. Door middel van 7 verschillende oefeningen (zoals squats, leg raises en push-ups)
  onderzoeken we de stabiliteit, mobiliteit en flexibiliteit van de werknemer.

  preventief medisch onderzoek
  vital-solutions
  Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

  Ik ben geïnteresseerd

  Bel nu