PMO verplicht?

Ja, in de Arbowet is opgenomen dat werkgevers verplicht zijn om een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden aan werknemers.

 

Is een PMO verplicht?

PMO verplicht: De wet- en regelgeving rondom Preventief Medisch Onderzoek (en andere ARBO-zaken) is vrij streng. In de Arbowet artikel 18 is opgenomen dat werkgevers verplicht zijn werknemers periodiek de gelegenheid te geven een onderzoek te ondergaan. Logisch, aangezien een Preventief Medisch Onderzoek (mits goed uitgevoerd) zowel fysieke als mentale klachten in een vroeg stadium helpt signaleren, waardoor langdurig ziekteverzuim in veel gevallen kan worden voorkomen. Je bent als werkgever dus verplicht om een PMO aan te bieden. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom PMO verplichting en wetgeving.

  Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

  Download het PMO informatiepakket + prijzen

  PMO onderzoek

  Inhoud

  • PMO verplicht voor de werkgever: veelgestelde vragen
  • PMO verplicht voor de werknemer: veelgestelde vragen
  • Voordelen van Vital Solutions
  • Basis onderzoek van Vital Solutions

   

  PMO verplicht voor de werkgever: veelgestelde vragen

  Is een PMO verplicht voor de werkgever?

  Ja, een PMO is verplicht. In Nederland zijn werkgevers verplicht om werknemers in de gelegenheid te stellen periodiek een medisch onderzoek te ondergaan. In artikel 18 van de ARBO-wet staat hieronder het volgende:

  “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

  Hoe vaak en in welke vorm het verplichte PMO moet worden aangeboden is dus niet vastgelegd in de ARBO-wet (tenzij medewerkers bijvoorbeeld in een omgeving met schadelijke stoffen werken, of de frequentie vastgelegd is in overeenkomsten). Werknemers zijn overigens niet verplicht om deel te nemen; deelname is geheel vrijwillig.

   

  Vanaf hoeveel werknemers moet een PMO worden aangeboden?

  Elke werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden, ongeacht de omvang van de organisatie.

  Wat zijn de kosten van een Preventief Medisch Onderzoek?

  De kosten variëren en zijn afhankelijk van de vorm waarin deze wordt aangeboden. Hoe breder het onderzoek, hoe hoger uiteraard ook de kosten. Een basis PMO bij Vital Solutions kost slechts € 109. Hieronder lichten we toe wat bij het basis onderzoek is inbegrepen. Meer weten over de kosten ? Lees dan onze blog over PMO kosten.

  Zijn er controles op het gebied van PMO verplichting?

  Ja, er wordt actief op gecontroleerd door de inspectie SZW, de afdeling die verantwoordelijk is voor inspectie op naleving van de PMO verplichting en de ARBO-wet. Sinds 2018 wordt  aanzienlijk meer geld vrijgemaakt voor deze inspecties: in 2018 was er 13 miljoen beschikbaar, in 2019 al 25 miljoen. Dit liep al op tot 50 miljoen in 2022.

  Wat houdt een ARBO controle omtrent de PMO verplichting in?

  Bij een ARBO-controle wordt in elk geval naar de volgende zaken gekeken:

  • Zijn er preventiemedewerkers aangewezen en sluit hun deskundigheid aan op de uit te voeren taken?
  •  Is er een contract met een gecertificeerde deskundige of (arbo)dienst?
  • Wordt aan werknemers de periodiek verplichte PMO aangeboden?

  Hoe hoog is de boete als er geen Periodiek Medisch Onderzoek wordt aangeboden?

  De hoogte van de boete hangt af van het aantal medewerkers (hierbij wordt gekeken naar het aantal medewerkers van de totale juridische eenheid) en de ernst van de situatie.  Ook zal de boete hoger zijn als aan geen enkele eis op het gebied van de ARBO wordt voldaan dan wanneer 1 onderdeel ontbreekt. De Inspectie SZW geeft op de website in elk geval een aantal normbedragen die variëren van 340 euro tot 1700 per medewerker.

  PMO verplicht voor de werknemer: veelgestelde vragen

  Is deelname werknemers aan een PMO wettelijk verplicht?

  Nee, een deelname is wettelijk niet verplicht voor werknemers. De enige uitzondering is wanneer op grond van de wet of CAO binnen een bepaalde branche een verplichting is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan branches waarbij de arbeidsrisico’s bovengemiddeld zijn, zoals bij sommige bouwgerelateerde functies. Hierbij kun je denken aan bouwwerknemers die tijdens het werk een hijskraan dienen te besturen.

  Waarom meedoen aan een Preventief Medisch Onderzoek?

  Ondanks het feit dat deelname een Preventief Medisch Onderzoek voor de meeste werknemers niet verplicht is, kan het toch voordelen bieden om als werknemer vrijwillig deel te nemen. Zo kan je werkgever je bijvoorbeeld helpen met het verbeteren van je gezondheid als er bepaalde risico’s uit de onderzoeken naar voren komen. Denk bijvoorbeeld aan trajecten als leefstijlcoaching, workshops op het gebied van gezonde voeding of het volgen van fysieke trainingen. Ook een bedrijfsarts kan eventueel een rol spelen binnen het natraject.

  Wat gebeurt er met de uitslagen van het PMO onderzoek van werknemers?

  Uitvoerders van een dergelijk onderzoek zullen de resultaten die hieruit voortkomen altijd vertrouwelijk behandelen. Dit is wettelijk verplicht, gezien de resultaten onder het medisch beroepsgeheim vallen. Daarnaast dienen PMO’s te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet wordt onder andere bepaald aan welke rechten de verwerkers van persoonsgegevens zich dienen te houden en hoe deze opgeslagen mogen worden.

  Is er een risico voor werknemers?

  Indien deelname aan het Preventief Medisch Onderzoek niet verplicht is voor de werknemer, is er ook geen risico voor de rechtspositie van de werknemer. Dit kan wel het geval zijn wanneer deelname aan een PMO verplicht is vanuit de branche of de CAO.

  Wie betaalt het Preventief Medisch Onderzoek?

  De kosten van een Preventief Medisch Onderzoek zijn voor rekening van de werkgever. In sommige gevallen zijn er mogelijkheden voor co-financiering door de zorgverzekeraar (als er bijvoorbeeld sprake is van een collectieve verzekering).
  Hoewel het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek in eerste instantie geld kost, kan het op termijn verschillende voordelen opleveren.

  Voordelen
  van Vital Solutions

  Een Periodiek Medisch Onderzoek afnemen bij Vital Solutions biedt de volgende voordelen:

  • Altijd een superscherp tarief (tot wel 40% voordeliger dan landelijke aanbieders);
  • 100% maatwerk (vragenlijsten worden afgestemd op jouw organisatie);
  • 1 op 1 adviesgesprek inclusief concrete tips en adviezen;
  • Vragenlijsten en onderzoek zijn in zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

   

  Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

  Download het PMO informatiepakket + prijzen

  Verplicht onderzoek PMO – basis onderzoek van Vital Solutions


  PMO onderzoeken worden vaak als ingewikkeld gezien, maar dit is bij ons niet het geval. In veel gevallen volstaat een basis Preventief Medisch Onderzoek, waarmee het merendeel van de fysieke én mentale klachten boven water wordt gehaald. Een basis PMO bestaat in ieder geval uit de volgende facetten/testen:

  • Vragenlijstmodule(s)
  • Lichamelijk onderzoek
  • Persoonlijk adviesgesprek
  • Individuele rapportage PMO (ook online beschikbaar)

  Naast het basis PMO zijn nog diverse aanvullende onderzoeken mogelijk. Zo verzorgen we ook gehoor- en visustesten, urineonderzoek, ECG’s en podologisch onderzoek. Een volledig overzicht van al onze PMO onderzoeken vind je hier.

  Het lichamelijk onderzoek van Vital Solutions (binnen het basis PMO)

  Bestaat uit de volgende onderzoeken:

  • Een bloeddrukmeting. Hierbij wordt zowel de bovendruk als de onderdruk in kaart gebracht.

  • Het bepalen van de lichaamssamenstelling (BMI, vet-, vocht- en spierpercentage), het opmeten van de buikomvang en de hoeveelheid aanwezig visceraal vet wordt vastgesteld. Visceraal vet is vet dat zich rondom belangrijke organen als de lever bevindt.

  • Spirometrie-onderzoek: hiermee wordt de longfunctie en bloedsaturatie van een medewerker in kaart gebracht.

  • Het meten van de handknijpkracht: de maximale knijpkracht geeft een goede inschatting van de perifere spierfunctie, welk wordt gelieerd aan de totale hoeveelheid spiermassa van een persoon.

  • Hartrisico score: Deze geeft het risico weer dat iemand loopt om binnen 10 jaar hart- en vaatziekten te krijgen. Hierbij worden meerdere factoren in kaart gebracht waar een individuele uitkomt. Het gemiddelde van deze score vormt de hartrisico score.

  • Metabolische leeftijd: deze leeftijd weergeeft de “échte” leeftijd van je lichaam ,wat wordt bepaald door je basaal metabolisme. O.a. leeftijd, geslacht en spiermassa spelen hierin een rol.
  Lorraine Luchjenbroers

  Lorraine Luchjenbroers

  Sinds 2017 ben ik actief in de branche rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als eigenaar van Vital Solutions hou ik mij bezig met het adviseren van zowel kleine als grote organisaties op het gebied van het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Zo verzorgen wij o.a. Preventief Medisch Onderzoek, PAGO onderzoek en diverse vitaliteitstrajecten. Daarnaast schrijf ik regelmatig blogs en plaats ik content over werkgeluk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

  Bel nu