PMO verplicht?

 

Is een PMO verplicht?

PMO verplicht: De wet- en regelgeving rondom Preventief Medisch Onderzoek (en andere ARBO-zaken) is vrij streng. Logisch, aangezien een PMO (mits goed uitgevoerd) zowel fysieke als mentale klachten in een vroeg stadium helpt signaleren, waardoor langdurig ziekteverzuim in veel gevallen kan worden voorkomen. Je bent als werkgever dus verplicht om een PMO aan te bieden. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom PMO verplichting en wetgeving.

PMO
Verplicht?

Een PMO is in Nederland verplicht. Elke werkgever is verplicht om periodiek een PMO aan zijn/haar werknemers aan te bieden. Bied je nog geen PMO aan en overweeg je een Preventief Medisch Onderzoek binnen je organisatie aan te bieden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! We voorzien je graag vrijblijvend van informatie, prijzen en praktische tips omtrent de PMO verplichting. Vital Solutions is dé expert op het gebied van Preventief Medisch Onderzoek:

 • Altijd een superscherp tarief (tot wel 40% voordeliger dan landelijke aanbieders)
 • 100% maatwerk (keuze uit 60+ vragenlijsten, afgestemd op jouw organisatie)
 • 1 op 1 adviesgesprek inclusief concrete tips en adviezen (méér dan een onderzoek alleen)
 • Vragenlijsten en onderzoeken zowel in het Nederlands als Engels
 • Vul het contactformulier in op de website of neem direct telefonisch contact met ons op!

 

Download het PMO informatiepakket + prijzen

7 + 8 =

Is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) verplicht?

Ja, een PMO is verplicht. In Nederland zijn werkgevers verplicht om werknemers in de gelegenheid te stellen periodiek een PMO te ondergaan. In artikel 18 van de ARBO-wet staat hieronder het volgende:

De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Hoe vaak en in welke vorm het verplichte PMO moet worden aangeboden is dus niet vastgelegd in de ARBO-wet (tenzij medewerkers bijvoorbeeld in een omgeving met schadelijke stoffen werken, of de frequentie vastgelegd is in overeenkomsten).

Werknemers zijn overigens niet verplicht om een PMO te ondergaan; deelname is geheel vrijwillig.

 

Vanaf hoeveel werknemers moet een PMO worden aangeboden?

Elke werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden, ongeacht de omvang van de organisatie.

 

Wat zijn de kosten van een PMO?

De kosten variëren en zijn afhankelijk van de vorm waarin deze wordt aangeboden. Hoe breder het onderzoek, hoe hoger uiteraard ook de kosten. Een basis PMO bij Vital Solutions kost slechts € 87,50. Hieronder lichten we toe wat bij het basis PMO is inbegrepen.

uitvoer verplicht pmo onderzoek

Zijn er controles op het gebied van PMO verplichting?

Ja, er wordt actief op gecontroleerd door de inspectie SZW, de afdeling die verantwoordelijk is voor inspectie op naleving van de PMO verplichting en de ARBO-wet.

Sinds 2018 wordt  aanzienlijk meer geld vrijgemaakt voor deze inspecties:
In 2018 was er 13 miljoen beschikbaar
In 2019 al 25 miljoen
Dit loopt op tot 50 miljoen in 2022


Wat houdt een ARBO controle omtrent de PMO verplichting in?

Bij een ARBO-controle wordt in elk geval naar de volgende zaken gekeken:

 •  Zijn er preventiemedewerkers aangewezen en sluit hun deskundigheid aan op de uit te voeren taken?
 •  Is er een contract met een gecertificeerde deskundige of (arbo)dienst?
 • Wordt aan werknemers de periodiek verplichte PMO aangeboden?

 

Hoe hoog is de boete als er geen PMO wordt aangeboden?

De hoogte van de boete hangt af van het aantal medewerkers (hierbij wordt gekeken naar het aantal medewerkers van de totale juridische eenheid) en de ernst van de situatie.  Ook zal de boete hoger zijn als aan geen enkele eis wordt voldaan dan wanneer 1 onderdeel ontbreekt. De Inspectie SZW geeft op de website in elk geval een aantal normbedragen die variëren van 340 euro tot 1700 per medewerker;  https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/boete/boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving

is een pmo verplicht afbeelding

Verplicht PMO – de basis


PMO onderzoeken worden vaak als ingewikkeld gezien, maar dit is bij ons niet het geval. In veel gevallen volstaat een basis PMO, waarmee het merendeel van de fysieke én mentale klachten boven water wordt gehaald. Een basis PMO bestaat uit:

 • Vragenlijstmodule(s)
 • Uitgebreid bloedonderzoek (HDL/LDL, cholesterol, triglyceriden en glucose)
 •  Bloeddrukmeting
 •  Lichaamssamenstelling (BMI, vet-, vocht- en spierpercentage), buikomvang, visceraal vet
 • Spirometrie
 • Handknijpkracht
 • Hartrisico score
 • Metabolische leeftijd
 • Persoonlijk adviesgespre
 • Individuele rapportage PMO (ook online)

Naast het basis PMO zijn nog diverse aanvullende onderzoeken mogelijk. Zo verzorgen we ook gehoor- en visustesten, urineonderzoek, ECG’s en podologisch onderzoek. Een volledig overzicht van al onze PMO onderzoeken vind je hier.

Gratis
PMO informatiepakket

Een PMO is in Nederland verplicht. Bied je nog geen PMO aan en overweeg je een Preventief Medisch Onderzoek binnen je organisatie aan te bieden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! We voorzien je graag vrijblijvend van informatie, prijzen en praktische tips

Vul het contactformulier in op de website of neem direct telefonisch contact met ons op!

 

Download het PMO informatiepakket + prijzen

10 + 6 =

Call Now ButtonBel nu