Psychosociale arbeidsbelasting

Het verplichte thuiswerken lijkt voorlopig nog niet voorbij. Organisaties zijn (volgens artikel 2 van de ARBO wet) verplicht om een beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoveel mogelijk tegen te gaan. In dit artikel leggen we uit wat PSA is, hoe je dit kunt onderzoeken en hoe je een beleid tegen PSA ontwikkelt.

 

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

Wat is Psychosociale arbeidsbelasting?

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als bepaalde werkomstandigheden niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

PSA kan zich uiten in:

 • werkdruk
 • seksuele intimidatie
 • geweld
 • agressie op de werkvloer

 

PSA beleid ontwikkelen

Om een goed PSA beleid te ontwikkelen is het essentieel dat de huidige situatie in kaart wordt gebracht. In welke mate ervaren medewerkers stress op het werk, en door welke factoren wordt deze stress veroorzaakt?

  PSA 0-meting: digitale vragenlijst

  De 0-meting wordt uitgevoerd door middel van een online vragenlijst, waarbij de medewerker (anoniem) antwoord kan geven op vragen over  over psychosociale arbeidsbelasting. Dit onderzoek naar de PSA van werknemers geeft je meer inzicht in de werkbeleving van medewerkers. Hiermee worden eventuele verbeterpunten in kaart gebracht en kan makkelijker actie worden ondernomen waar nodig.

   psa psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

   Voorbeelden van maatregelen tegen PSA:

   • een vertrouwenspersoon benoemen
   • werknemers voorlichten over PSA
   • verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren
   • een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen
   • voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt

    

    Wat kunnen werknemers zelf doen tegen PSA

    PSA is niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de werkgever; ook wernemers spelen hierin zelf een belangrijke rol. Zo hebben medewerkers in elk geval de volgende verantwoordelijkheden:

    • Ze houden zich aan de veiligheids- en gedragsregels op het werk, vanuit de inspanningsverplichting om uitval zelf te voorkomen of te beperken
    • Ze hebben zicht op de risico’s, laten zich goed voorlichten, weten wat de oorzaken zijn van werkstress en welke gevolgen dit kan hebben
    • Ze hebben zicht op de energiebronnen en stressoren binnen hun werk
    • Ze nemen in overleg met leidinggevenden en collega’s passende maatregelen om PSA zoveel mogelijk te voorkomen/te beperken
     vital-solutions
     Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

     Ik ben geïnteresseerd

     Bel nu