Psychosociale arbeidsbelasting

Organisaties zijn (volgens artikel 2 van de ARBO wet) verplicht om een beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoveel mogelijk tegen te gaan. In dit artikel leggen we uit wat PSA is, hoe je dit kunt onderzoeken en hoe je een beleid tegen PSA ontwikkelt.

 

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

Wat is Psychosociale arbeidsbelasting?

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als bepaalde werkomstandigheden niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

PSA kan zich uiten in:

 • werkdruk
 • seksuele intimidatie
 • geweld
 • agressie op de werkvloer

 

Deze factoren kunnen worden onderzocht door middel van een online vragenlijst, waarbij de medewerker (anoniem) antwoord kan geven op vragen over dit onderwerp. Dit onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers geeft je meer inzicht in de werkbeleving van medewerkers. Hiermee worden eventuele verbeterpunten in kaart gebracht en kan makkelijker actie worden ondernomen waar nodig.

  Hoe ontwikkel je een PSA beleid

  Beleid tegen PSA ontwikkel je op basis van de RI&E. Hierin beschrijf je in welke situaties  werknemers last kunnen krijgen van PSA.

  Vervolgens achterhaal je oorzaken en treft je aan de hand van een plan van aanpak treffende maatregelen. Je evalueert periodiek of deze maatregelen het gewenste effect hebben.

  Voorbeelden van maatregelen tegen PSA:

  • een vertrouwenspersoon benoemen
  • werknemers voorlichten over PSA
  • verdiepende onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren
  • een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen
  • voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt

   

   Wat kunnen werknemers doen tegen PSA

   PSA is niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de werkgever; ook wernemers spelen hierin zelf een belangrijke rol. Zo hebben medewerkers in elk geval de volgende verantwoordelijkheden:

   • Ze houden zich aan de veiligheids- en gedragsregels op het werk, vanuit de inspanningsverplichting om uitval zelf te voorkomen of te beperken
   • Ze hebben zicht op de risico’s, laten zich goed voorlichten, weten wat de oorzaken zijn van werkstress en welke gevolgen dit kan hebben
   • Ze hebben zicht op de energiebronnen en stressoren binnen hun werk
   • Ze nemen in overleg met leidinggevenden en collega’s passende maatregelen om PSA zoveel mogelijk te voorkomen/te beperken

    Gratis PSA adviesgesprek

    Wil je een PSA onderzoek inzetten voor jouw organisatie en wil je hier graag vrijblijvend advies over? We plannen graag een gratis adviesgesprek met je in. Vul je gegevens in en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met je op!

    psa onderzoek arbo psychosociale arbeidsbelasting

    Neem contact met ons op

    5 + 12 =

    Call Now ButtonBel nu