Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) | Vital Solutions

Gratis
PSA informatiepakket

We snappen als geen ander dat de gezondheid van jouw medewerkers maatwerk is. Heb je vragen? Vul dan je gegevens in en ontvang vrijblijvend ons PSA informatiepakket, inclusief advies op maat. Speel vroegtijdig in op ziekteverzuim en verbeter de gezondheid in je organisatie.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Download het PSA informatiepakket + prijzen

PSA onderzoek

Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek, ook wel een PSA onderzoek genoemd, is een onderzoek dat organisaties verplicht moeten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek helpt om meer inzicht te verschaffen in stress en eventuele ongewenste omgangsvormen die spelen in een werkomgeving. 

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren maar ook op zijn gezondheid. Als bepaalde werkomstandigheden niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

PSA inzichtelijk maken

Bij Vital Solutions helpen we organisaties om de Psychosociale Arbeidsbelasting van werknemers inzichtelijk te maken en hier een passend beleid voor te ontwikkelen. Dit doen we door middel van het uitzetten van een een digitale vragenlijst met de volgende onderzoeken:

 • Werkdruk en werkstress
 • Herstelbehoefte
 • Geluk en bevlogenheid
 • Ongewenst gedrag op de werkvloer
 • Nachtdiensten (indien van toepassing)
 • Thuiswerken (indien van toepassing)

Kosten onderzoek

Een volledig Psychosociaal Arbeidsbelasting onderzoek kan al voor enkele tientjes per medewerker worden uitgevoerd (inclusief terugkoppeling aan medewerkers). 

Online PSA | 29,50 p.p. | Volledig digitaal
• Digitale PSA vragenlijsten met thema’s:
– Werkdruk en werkhoeveelheid
– Herstelbehoefte
– Stress- en spanningsmeter
– Ongewenst gedrag
– Geluk
• Online portaal met terugkoppeling en advies
• Persoonlijk adviesgesprek (optioneel, meerprijs)
• Managementrapportage (15+ mw)

Wat is Psychosociale Arbeidsbelasting?

Psychosociale Arbeidsbelasting is de psychologische en sociale belasting van een werknemer, terwijl deze aan het werk is. Een te hoge PSA kan ontstaan door de volgende factoren:

 • Een te hoge werkdruk
 • Onvoldoende herstelmogelijkheden
 • Seksuele intimidatie
 • Geweld
 • Agressie op de werkvloer

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

Hoe ziet een Psychosociaal Arbeidsbelasting arbo onderzoek eruit?

psa onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Met een PSA onderzoek brengen wij de Psychosociale Arbeidsbelasting van je werknemers in kaart. Wij onderzoeken o.a. de eerder genoemde factoren met behulp van onze met zorg samengestelde Psychosociale Arbeidsbelasting vragenlijst. Medewerkers kunnen (anoniem) de vragenlijst beantwoorden. Het doel van de vragenlijsten is om inzicht te krijgen in de werkbeleving van medewerkers. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een accuraat arbo beleid op te stellen. 

Heb je daarnaast hulp nodig bij de implementatie van het PSA beleid? Dan kunnen wij uiteraard ook met je meedenken en je van advies en handvatten voorzien (inclusief vervolginterventies).

Psychosociale Arbeidsbelasting onderzoek : de stappen

 • Inventarisatie: Door gebruik te maken van onze psychosociale arbeidsbelasting vragenlijst, inventariseren we welke problemen zich voordoen in jouw organisatie.
 • Analyse: Vervolgens gaan we aan de slag met het analyseren van de vragenlijsten. Zo bepalen we welke factoren een risico zijn binnen een organisatie. Bovendien ontvangen werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld een terugkoppeling met hun persoonlijke resultaten.
 • PSA beleid opstellen: Met de bevindingen uit de analyse kunnen wij organisaties helpen om een accuraat PSA beleid op te stellen. Hierin benoemen we tevens welke maatregelen noodzakelijk zijn om het PSA beleid te kunnen uitvoeren.

Voordelen van een PSA onderzoek

Een onderzoek naar de Psychosociale Arbeidsbelasting biedt vele voordelen (los van de verplichting vanuit de ARBO-wet). (Werk)stress is de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn echter niet altijd op de hoogte van de Psychosociale Arbeidsbelasting van medewerkers, of worden pas geïnformeerd als een medewerker ziek uitvalt. Een belangrijk voordeel is daarom dat met behulp van een PSA onderzoek, problemen tijdig aan het licht komen waardoor verzuim verminderd of beperkt blijft.

onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Voordelen werknemers

Daarnaast is het zo dat ook werknemers baat hebben bij een PSA onderzoek. Door een onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting uit te voeren wordt namelijk niet alleen voor de werkgever duidelijk waar eventuele knelpunten zitten; ook de werknemer krijgt een duidelijk beeld van zijn/haar mentale gezondheid. Door tijdig in actie te komen waar nodig, kunnen werknemers ziekte beperken of voorkomen. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld deelnemen aan een van onze vitaliteitsprogramma’s om aan zijn of haar eigen mentale of fysieke gezondheid te werken.

PSA arbowet

In de Arbowet (artikel 3, lid 2) staat dat de werkgever beleid moet voeren om PSA te voorkomen. Dit houdt in dat de risico’s in kaart moeten worden gebracht in de RI&E en dat maatregelen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting moeten worden opgenomen in het plan van aanpak. Wil je actief met PSA aan de slag? Wij brengen de arbeidsrisico’s binnen jouw organisatie graag in kaart en voorzien je van advies!

Alle vragen over Psychosociale Arbeidsbelasting

Is een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting verplicht voor de werkgever?

Ja, in veel gevallen is het verplicht om periodiek een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting uit te voeren. Mits goed uitgevoerd, komt dit uit de RI&E naar voren. Een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting kan overigens in vrijwel alle gevallen gecombineerd worden met een PMO. Dit is niet alleen voordeliger, maar vraagt ook minder van de werknemers.

Is een werknemer verplicht om mee te doen aan een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting?

Werknemers zijn niet verplicht om mee te doen aan een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting. Uiteraard is het wenselijk dat zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst invullen, om een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen. We hebben daarom diverse campagnes, materialen en e-mails ontwikkeld waarin we de medewerkers informeren over het belang van deelname. Deze stellen we kosteloos beschikbaar bij de uitvoer van een Psychosociaal Arbeidsbelastingsonderzoek.

Moet ik naast een onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting nog andere zaken regelen?

Voor het opstellen van een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moeten eerst de oorzaken van PSA in kaart worden gebracht. Vervolgens stelt men een protocol op voor werkstress en/of ongewenste omgangsvormen. Dan gaat men aan de slag met de klachtenprocedure en klachtencommissie. Met een klachtenprocedure of -regeling zorgt men ervoor dat werknemers hun klachten over ongewenste omgangsvormen (sneller) uiten en dat deze klachten ook worden opgelost.

Wat zijn de kosten van een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting?

De kosten voor een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting variëren, en zijn afhankelijk van het aantal vragenlijsten en het aantal deelnemers. Echter, een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting kan al vanaf enkele tientallen euro’s per medewerker worden uitgevoerd.

Meer weten over Psychosociale Arbeidsbelasting?

Wil je graag een onderzoek naar de Psychosociale Arbeidsbelasting laten uitvoeren binnen je organisatie? We sturen je graag meer informatie over onze aanpak en prijzen. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. Al jarenlang begeleiden wij talloze bedrijven bij het verbeteren van de PSA!

Lorraine Luchjenbroers

Lorraine Luchjenbroers

Sinds 2017 ben ik actief in de branche rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als eigenaar van Vital Solutions hou ik mij bezig met het adviseren van zowel kleine als grote organisaties op het gebied van het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Zo verzorgen wij o.a. Preventief Medisch Onderzoek, PAGO onderzoek en diverse vitaliteitstrajecten. Daarnaast schrijf ik regelmatig blogs en plaats ik content over werkgeluk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Bel nu