Psychosociale Arbeidsbelasting of PSA bij Vital Solutions

Psychosociale arbeidsbelasting voorkomen? Vital Solutions is specialist in PSA onderzoeken in lijn met de Arbo wetgeving.

PSA Onderzoek Arbo – Vital Solutions

PSA Onderzoek, ook wel een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting, is een onderzoek dat organisaties verplicht moeten uitvoeren. Een PSA onderzoek helpt om meer inzicht te verschaffen in stress en eventuele ongewenste omgangsvormen die spelen in een werkomgeving.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als bepaalde werkomstandigheden (zoals de psychische druk en de omgang met anderen) niet goed zijn kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd.

Met een Arbo PSA onderzoek brengen wij de psychosociale arbeidsbelasting van je werknemers in kaart, zodat je hier op in kunt spelen met een goed psa beleid.

Vital Solutions is gespecialiseerd in PSA onderzoek, pmo onderzoek en pago onderzoek. Al deze inzichten beginnen vaak bij een RI&E, waaruit je de juiste actiepunten isoleert. De PSA kan ook in combinatie met één van de andere onderzoeken worden uitgevoerd.

Wil je weten wat Psychosociale arbeidsrisico’s precies inhouden, of dit verplicht is en wat de kosten zijn?  Vraag dan direct een informatiepakket aan en verminderer de psychosociale arbeidsbelasting in jouw organisatie.

psa onderzoek arbo psychosociale arbeidsbelasting

Gratis PSA informatiepakket

14 + 13 =

Wat is Psychosociale Arbeidsbelasting?

Psychosociale arbeidsbelasting is de psychologische en sociale belasting van een werknemer, terwijl deze aan het werk is. Dit kan zich uiten in:

  • werkdruk
  • seksuele intimidatie
  • geweld
  • agressie op de werkvloer

Deze factoren kunnen worden onderzocht door middel van een online vragenlijst, waarbij de medewerker (anoniem) antwoord kan geven op vragen over dit onderwerp. Dit onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers geeft je meer inzicht in de werkbeleving van medewerkers. Een PSA onderzoek is een essentiële stap om een nieuw arbo beleid (gericht op een gezonde psychosociale arbeidsbelasting) te implementeren.

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

Een greep uit ons klantenbestand

Waarom een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting?

Omdat men als ondernemer niet altijd op de hoogte is van de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers, terwijl dit vaak een van de grotere oorzaken is voor verzuim. Door te investeren in de psychosociale gezondheid van je werknemers kun je deze risico’s afvangen op voorhand.

Daarnaast staat In de Arbowet (artikel 3, lid 2) dat de werkgever daarom beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dit houdt in dat de risico’s in kaart moeten worden gebracht in de RI&E en maatregelen tegen PSA worden opgenomen in het plan van aanpak. Vital Solutions brengt graag de psychosociale arbeidsrisico’s van je organisatie voor je in kaart!

Alle vragen over het PSA Onderzoek

Is een PSA verplicht voor de werkgever?

Ja, in veel gevallen is het verplicht om periodiek een PSA uit te voeren. Mits goed uitgevoerd, komt dit uit de RI&E naar voren. Een PSA kan overigens in vrijwel alle gevallen gecombineerd worden met een PMO. Dit is niet alleen voordeliger, maar vraagt ook minder van de werknemers.

Is een werknemer verplicht om mee te doen?

Werknemers zijn niet verplicht om mee te doen aan een PSA. Uiteraard is het wenselijk dat zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst invullen, om een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen. We hebben daarom diverse campagnes, materialen en e-mails ontwikkeld waarin we de medewerkers informeren over het belang van deelname. Deze stellen we kosteloos beschikbaar bij de uitvoer van een Psychosociaal Arbeidsbelastingsonderzoek.

Moet ik naast een PSA nog andere zaken regelen?

Voor het opstellen van een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moeten eerst de oorzaken van PSA in kaart worden gebracht. Vervolgens stelt men een protocol op voor ongewenste omgangsvormen. Dan gaat men aan de slag met de klachtenprocedure en klachtencommissie. Met een klachtenprocedure of -regeling zorgt men ervoor dat werknemers hun klachten over ongewenste omgangsvormen (sneller) uiten en dat deze klachten ook worden opgelost.

Wat zijn de kosten van een PSA?

De kosten variëren, en zijn afhankelijk van het aantal vragenlijsten en het aantal deelnemers. Echter, een PSA kan al vanaf enkele tientallen euro’s per medewerker worden uitgevoerd.

PSA Onderzoek informatiepakket aanvragen?

Wil je graag een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting of PSA uitvoeren binnen je organisatie? We sturen je graag meer informatie over onze aanpak en prijzen. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. Al jarenlang begeleiden wij talloze bedrijven bij het verbeteren van de psychosociale arbeidsbelasting!

15 + 13 =

Call Now ButtonBel nu