Psychosociale Arbeidsbelasting of PSA bij Vital Solutions

Psychosociale arbeidsbelasting voorkomen? Vital Solutions is specialist in PSA onderzoeken in lijn met de Arbo wetgeving.

Gratis
PSA informatiepakket

We snappen als geen ander dat de gezondheid van jouw medewerkers maatwerk is. Heb je vragen? Vul dan je gegevens in en ontvang vrijblijvend ons PSA informatiepakket, inclusief advies op maat. Speel vroegtijdig in op ziekteverzuim en verbeter de gezondheid in je organisatie.

Download het PSA informatiepakket + prijzen

10 + 8 =

Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek Arbo – Vital Solutions

Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek, ook wel een PSA onderzoek genoemd, is een onderzoek dat organisaties verplicht moeten uitvoeren. Een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting helpt om meer inzicht te verschaffen in stress en eventuele ongewenste omgangsvormen die spelen in een werkomgeving.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als bepaalde werkomstandigheden niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.

Bij Vital Solutions helpen we organisaties de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers inzichtelijk te maken en hier een passend beleid op te ontwikkelen. Dit doen we door middel van het uitzetten van een een digitale vragenlijst met de volgende onderzoeken:

 

 • Werkdruk en werkstress
 • Herstelbehoefte
 • Geluk
 • Ongewenst gedrag op de werkvloer
 • Nachtdiensten (indien van toepassing)
 • Thuiswerken (indien van toepassing)

Kosten onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Een volledig onderzoek psychosociale arbeidsbelasting kan al voor enkele tientjes per medewerker worden uitgevoerd. Dit is inclusief een online omgeving waar de medewerker een terugkoppeling op de vragenlijsten ontvangt. Vraag ons informatiepakket aan om een volledig overzicht van de prijzen te ontvangen.

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

Wat is Psychosociale Arbeidsbelasting?

Psychosociale arbeidsbelasting is de psychologische en sociale belasting van een werknemer, terwijl deze aan het werk is. Een te hoge psychosociale arbeidsbelasting kan ontstaan door de volgende factoren:

 • Een te hoge werkdruk
 • Onvoldoende herstelmogelijkheden
 • Seksuele intimidatie
 • Geweld
 • Agressie op de werkvloer

Deze factoren kunnen worden onderzocht door middel van een online vragenlijst, waarbij de medewerker (anoniem) antwoord kan geven op vragen over dit onderwerp. Dit onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers geeft je meer inzicht in de werkbeleving van medewerkers. Een PSA onderzoek is een essentiële stap om een nieuw arbo beleid (gericht op een gezonde psychosociale arbeidsbelasting) te implementeren.

onderzoek psa psychosociale arbeidsbelasting

Hoe ziet een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting eruit?

psa onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Met een Arbo PSA onderzoek brengen wij de psychosociale arbeidsbelasting van je werknemers in kaart. Dit doen we door het uitzetten van een digitale vragenlijst over psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij geven medewerkers (anoniem) antwoord op diverse vragen over werkdruk, stress, fysieke en/of mentale klachten en ongewenst gedrag op de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek worden op groepsniveau teruggekoppeld naar de werkgever, zodat een passend beleid kan worden geformuleerd.

Vital Solutions is gespecialiseerd in onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting, pmo onderzoek en pago onderzoek.

Wil je weten wat Psychosociale arbeidsrisico’s inhouden, wat de verplichting precies inhoudt en wat de kosten zijn?  Vraag dan direct een informatiepakket aan en verminder de psychosociale arbeidsbelasting in jouw organisatie.

Waarom een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting?

Een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting biedt vele voordelen (los van de verplichting vanuit de ARBO-wet). (Werk)stress is de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn echter niet altijd op de hoogte van de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers, of worden pas geinformeerd als een medewerker ziek uitvalt.

Door een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting uit te voeren wordt niet alleen voor de werkgever duidelijk waar eventuele knelpunten zitten; ook de werknemer krijgt een duidelijk beeld van zijn/haar mentale gezondheid. Door tijdig in actie te komen waar nodig, kan langdurig ziekteverzuim in veel gevallen worden voorkomen.

Daarnaast staat in de Arbowet (artikel 3, lid 2) dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dit houdt in dat de risico’s in kaart moeten worden gebracht in de RI&E en maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting worden opgenomen in het plan van aanpak.

Wil je actief met psychosociale arbeidsbelasting aan de slag? Vital Solutions brengt graag de psychosociale arbeidsrisico’s van je organisatie voor je in kaart!

onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Alle vragen over het Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting

Is een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting verplicht voor de werkgever?

Ja, in veel gevallen is het verplicht om periodiek een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting uit te voeren. Mits goed uitgevoerd, komt dit uit de RI&E naar voren. Een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting kan overigens in vrijwel alle gevallen gecombineerd worden met een PMO. Dit is niet alleen voordeliger, maar vraagt ook minder van de werknemers.

Is een werknemer verplicht om mee te doen aan een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting?

Werknemers zijn niet verplicht om mee te doen aan een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting. Uiteraard is het wenselijk dat zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst invullen, om een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen. We hebben daarom diverse campagnes, materialen en e-mails ontwikkeld waarin we de medewerkers informeren over het belang van deelname. Deze stellen we kosteloos beschikbaar bij de uitvoer van een Psychosociaal Arbeidsbelastingsonderzoek.

Moet ik naast een onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting nog andere zaken regelen?

Voor het opstellen van een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moeten eerst de oorzaken van PSA in kaart worden gebracht. Vervolgens stelt men een protocol op voor werkstress en/of ongewenste omgangsvormen. Dan gaat men aan de slag met de klachtenprocedure en klachtencommissie. Met een klachtenprocedure of -regeling zorgt men ervoor dat werknemers hun klachten over ongewenste omgangsvormen (sneller) uiten en dat deze klachten ook worden opgelost.

Wat zijn de kosten van een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting?

De kosten voor een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting variëren, en zijn afhankelijk van het aantal vragenlijsten en het aantal deelnemers. Echter, een onderzoek psychosociale arbeidsbelasting kan al vanaf enkele tientallen euro’s per medewerker worden uitgevoerd.

Psychosociale arbeidsbelasting informatiepakket aanvragen?

Wil je graag een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting of PSA uitvoeren binnen je organisatie? We sturen je graag meer informatie over onze aanpak en prijzen. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. Al jarenlang begeleiden wij talloze bedrijven bij het verbeteren van de psychosociale arbeidsbelasting!

Call Now ButtonBel nu