Risico Inventarisatie & Evaluatie

In Nederland is het voor bedrijven (met uitzondering van ZZP-ers) verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 35% van de bedrijven ook daadwerkelijk een RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak heeft opgesteld. Het niet uitvoeren van een RI&E kan vervelende consequenties hebben. Zo kan het ontbreken ervan leiden tot hoge boetes en/of een proces verbaal. Ook kan een verzekeringsmaatschappij weigeren om een claim uit te keren, als bij een bedrijfsongeval blijkt dat het bedrijf geen RI&E heeft uitgevoerd en er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de risico’s af te dekken. Hieronder vind je daarom belangrijke informatie over de regelgeving omtrent RI&E.

Wat is een RI&E

RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie, oftewel het in kaart brengen van alle risico’s die kunnen voorkomen binnen een organisatie. Een RI&E wordt in het kort ook wel Risico Inventarisatie genoemd. Een RI&E bestaat feitelijk uit twee onderdelen:

  • Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in een bedrijf
  • Een plan voor het oplossen ervan

Door het opstellen van een RI&E kunnen risico’s zoveel mogelijk worden teruggedrongen/voorkomen. De kans op ziekteverzuim en ongevallen wordt hierdoor een stuk kleiner.

Is toetsting van de RI&E verplicht

Of toetsing verplicht is hangt af van een aantal zaken. Voor organisaties die minder dan 25
werknemers hebben én gebruik kunnen maken van een branche-erkend RI&E instrument, volstaat
het als er jaarlijks een RI&E wordt uitgevoerd en de daaruit voortkomende maatregelen worden
genomen. Deze dient wel volgens de richtlijnen te worden uitgevoerd, maar hoeft niet te worden
gecontroleerd door een externe partij. In alle andere gevallen geldt dat de RI&E door een
gecertificeerde ARBO-dienst/deskundige moet worden getoetst. Wil je weten of er voor uw
organisatie een branche-erkend RI&E instrument beschikbaar is? Kijk dan op http://www.rie.nl/rie-
instrumenten/ voor meer informatie.


Wat kost het uitvoeren van een RI&E

Een RI&E is altijd maatwerk, en afhankelijk van een aantal factoren. Zo spelen de omvang van de organisatie, de werkzaamheden en of er met gevaarlijke machines wordt gewerkt een belangrijke rol. Om je een goed beeld te geven van de te verwachten kosten komen we graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Je ontvangt dan een offerte op maat. Uiteraard gaan we hierbij altijd voor een scherpe prijs.

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu