Stress op de werkvloer

Stress is tegenwoordig de meest voorkomende oorzaak van ziekteverzuim; maar liefst 36% procent van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Maar welke oorzaken zorgen nu voor de meeste werkstress? Psychologe en running therapeut Goudje Haadsma noemt de 4 oorzaken die tijdens haar coachingsessies met werknemers het vaakst worden genoemd.

Te weinig autonomie op het werk

Autonomie op het werk, oftewel regelmogelijkheden, staat voor de vrijheid die medewerkers ervaren wat betreft het indelen van hun werk. Heeft iemand invloed op zijn/werkzaamheden (en de uitvoering ervan), of wordt alles door de leidinggevende bepaald? En kan iemand zelf bepalen wat bijvoorbeeld werktijden en pauzemomenten zijn? Hoe meer autonomie medewerkers ervaren, hoe minder stress dit oplevert.

Uit onderzoek blijkt overigens dat stressklachten meer voorkomen bij medewerkers met een vaste aanstelling en bij uitzendkrachten dan bij zelfstandigen en medewerkers met een flexibele/tijdelijke arbeidsovereenkomst. Medewerkers die hun agenda en inspanningen zelf mogen indelen werken efficiënter en krijgen daardoor meer gedaan.

Continu bereikbaar moeten zijn

Veel werknemers ervaren werkstress door het gevoel continu bereikbaar te moeten zijn. Bijna de helft van de medewerkers geeft aan dat stress te ervaren als ze buiten hun standaard werktijden worden lastig gevallen met werkgerelateerde zaken. Dit verstoort het rustproces en zorgt daardoor voor ophoping van stress die niet verwerkt wordt.

Tegelijkertijd vindt maar liefst 75 procent van de werkgevers dat werknemers geen harde grens horen te trekken tussen werk en privé, blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Tele2. 67 procent is van mening dat ze werknemers op vrije dagen moeten kunnen bereiken voor dringende zaken en 62 procent vindt dat werknemers in het weekend en de avonduren bereikbaar moeten zijn.

Overigens wordt stress niet alleen veroorzaakt door het continu bereikbaar moeten zijn; high tech, apps en social media zorgen voor continue overprikkeling waardoor medewerkers onvoldoende tot rust komen. Dit vergroot de kans op stress-, nek- en rugklachten.

Steeds gestoord worden door collega’s

Waar werknemers vroeger in een ruimte met maximaal 1 of 2 collega’s werkten, wordt de laatste jaren steeds vaker gebruik gemaakt van een kantoortuin. Meer collega’s om je heen betekent meer geluid, meer afleiding en minder productiviteit.

Tv-programma De Monitor ondervroeg negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), bedrijfsartsen dus. Bijna zestig procent van hen vindt dat de kantoortuin moet worden afgeschaft. Tachtig procent zegt zelfs dat het ziekteverzuim zou dalen als medewerkers met minder mensen in een ruimte zouden zitten.

Conflicten op het werk

Een goede werksfeer draagt bij aan de productiviteit. Echter, het omgekeerde is ook het geval; conflicten met directe collega’s of leidinggevenden zorgen niet alleen voor stress, maar zijn ook een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim. Onderzoek toont aan dat circa 90.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit conflicten op de werkvloer. Hoewel een conflict op zichzelf geen legitieme reden is voor verzuim, kan een conflict wel leiden tot echte ziekteklachten. Aanhoudende spanningen en stress kunnen leiden tot slechte nachtrust, waardoor medewerkers minder goed uitgerust aan het werk gaan en slecht herstellen. Aan leidinggevenden dan ook de taak om conflicten tijdig te signaleren en aan te kaarten. Leiding geven is daarom echt een vak op zich, wat nog regelmatig wordt onderschat. Daar gaat het nog regelmatig mis, ziet ook Goudje: “Leidinggevenden kiezen er dan voor om het conflict te negeren, of treden op met harde hand door hun macht te gebruiken. Beide oplossingen blijken in de praktijk niet te werken; dit zorgt juist voor meer angst, ontevredenheid en stress. Ik ben dan ook een groot voorstander van leiderschapstrainingen waarbij leidinggevenden de tools krijgen om niet alleen een goede manager, maar ook een goede leider te zijn”.

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu