De zin en onzin van een PMO

Het lijkt alsof er elke dag meer termen bijkomen wat betreft de gezondheid van medewerkers. Van duurzame inzetbaarheid, vitaliteitscoach tot PMO en PAGO. Voor veel bedrijven zijn een PMO en PAGO containerbegrippen; deze termen worden dan ook regelmatig door elkaar gebruikt. In de praktijk is er echter wel degelijk een verschil tussen een Preventief Medisch Onderzoek en PAGO. In dit artikel leggen we uit wat beide begrippen inhouden en hoe een PMO kan worden ingezet.

 

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek is een gezondheidsonderzoek voor medewerkers. De naam zegt het al: door preventief de gezondheid van medewerkers te checken, kunnen bedrijven vroegtijdig gezondheidsproblemen signaleren en kan er actie op worden ondernomen, waardoor langdurig ziekteverzuim en toekomstige uitval in veel gevallen kan worden vermeden. Een Preventief Medisch Onderzoek wordt soms ook wel Periodiek Medisch Onderzoek genoemd. Naar gelang de branche en medewerkers kan een basis Preventief Medisch Onderzoek worden uitgebreid met aanvullende onderzoeken.

Tijdens het onderzoek staat het signaleren van gezondheidsklachten centraal. Bij Vital Solutions gebruiken we hiervoor een digitaal portaal waarmee elke individuele medewerker de resultaten van zijn/haar onderzoek kan inzien. Dit portaal geeft het bedrijf tevens de mogelijkheid om de gezondheidsrisico’s van de medewerkers in het algemeen te analyseren en bij veelvoorkomende gezondheidsproblemen vroegtijdig in te springen.

 

Is het Preventief Medisch Onderzoek verplicht?

Organisaties zijn niet verplicht alle medewerkers te laten onderzoeken, maar de mogelijkheid moet wel worden aangeboden. Deelname aan een PMO is voor medewerkers dus vrijwillig.
Bij Vital Solutions streven wij echter wel naar een zo hoog mogelijke opkomst. Een hogere opkomst lijkt als werkgever misschien meer geld te kosten, maar door gezondheidsproblemen van zoveel mogelijk medewerkers vroegtijdig te signaleren kan er tijdig actie worden ondernomen. Hierdoor kunnen de kosten van ziekteverzuim op lange termijn gereduceerd worden.

 

Wat is het verschil tussen de PAGO en de PMO?

Wij krijgen regelmatig de vraag wat het verschil is tussen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Wat is de PAGO?

Het PAGO is gericht op arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s. Per functie kan een PAGO verschillen. Zo is voor medewerkers uit een fabriek de lichamelijke belasting een risico, maar zijn er bij chauffeurs bijvoorbeeld meer risico’s op zichtproblemen. Het PAGO wordt meestal uitgevoerd door een bedrijfsarts. De werkgever is in principe verplicht om zijn medewerkers regelmatig een PAGO aan te bieden. Meestal wordt een PAGO elke vier jaar aangeboden.

De verschillen

Een PMO is veel uitgebreider dan de PAGO. De PAGO onderzoekt alleen arbeid gerelateerde factoren, maar bij een PMO wordt bijvoorbeeld ook het geestelijk welbevinden meegenomen. Steeds vaker wordt de PAGO vervangen door een PMO. De reden hiervoor is simpel: de laatste jaren is het ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door psychische problemen steeds meer toegenomen. Door deze problemen bij een onderzoek al te signaleren, kan ziekteverzuim binnen bedrijven succesvol worden teruggedrongen.

 

De uitslag van een PMO en dan…

De PMO is slechts een test om de gezondheid binnen het bedrijf in kaart te brengen. Hieruit volgt een algemeen beeld over de gezondheid van medewerkers op dat moment. Een Preventief Medisch Onderzoek alleen zorgt er niet voor dat het ziekteverzuim wordt teruggedrongen. De signalen die bij een PMO worden opgevangen kunnen worden gebruikt om een effectief vitaliteitsplan op te zetten passend bij jouw bedrijf.
Wordt er gesignaleerd dat veel medewerkers overgewicht hebben? Dan kan er worden gekeken naar leefstijl- en voeding begeleiding, aangeboden vanuit de werkgever. Signaleren we dat er veel stress gerelateerde klachten zijn en dat de werkdruk erg hoog wordt ervaren, dan kan worden ingezet op workshops over stress, coaching en mindfulness op de werkvloer.
De PMO is dus de eerste stap, een 0-meting voor een bedrijf om vanuit daar effectieve middelen in te zetten voor hun medewerkers.

Bij Vital Solutions helpen we medewerkers hun fysieke én mentale gezondheid te verbeteren. Zo verzorgen we preventief medisch onderzoek waarbij zowel de fysieke als mentale gezondheid van werknemers in kaart wordt gebracht. Hiermee wordt niet alleen bewustwording gecreeerd, maar komen eventuele knelpunten ook vroegtijdig aan het licht. Langdurig ziekteverzuim wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Naast PMO onderzoek verzorgen we ook de opvolging en eventuele interventies.


Wil jij als werkgever zorgen voor een optimale gezondheid van je medewerkers? We gaan graag met je in gesprek. Neem nu contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Neem vrijblijvend contact op

1 + 6 =

Call Now ButtonBel nu