Gehooronderzoek is één van de belangrijkste (en meest gekozen) aanvullingen op het basis Preventief Medisch Onderzoek. Wellicht vraag je je af waarom? Dit komt omdat gehoorschade één van de meest voorkomende beroepsziekten is. Uit onderzoek blijkt dat alleen al in Nederland ruim 1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder een gehoorverlies van minimaal 35 decibel hebben. Een gehoorverlies van 35 db (of meer) beperkt mensen in hun dagelijks functioneren.

We denken vaak dat ons gehoor heel wat kan hebben, maar de kans op gehoorschade begint al bij 80 decibel. Wil je weten wat jouw plichten op dit vlak zijn voor jou als werkgever? In dit blog gaan we daar dieper op in.

Hoe ontstaat gehoorschade?

‘Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Wanneer deze luchtdrukverschillen erg groot zijn, kan schade in het oor optreden. Wanneer dit incidenteel gebeurt kan het gehoor vaak nog herstellen, maar wanneer dit frequent gebeurt kan er blijvende gehoorschade ontstaan.’

Hoge geluidsniveaus op het werk kunnen leiden tot tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen, het (constant) horen van een pieptoon of in het ergste geval lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest.

Verplicht gehooronderzoek volgens de ARBO wet

Volgens artikel 18 van de ARBO wet is elke organisatie verplicht om medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek te laten ondergaan, ongeacht de omvang van de organisatie. Voor beroepen met grote kans op gehoorschade is gehooronderzoek logischerwijs een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Je bent als werkgever dan ook verplicht om dit kosteloos aan te bieden aan je werknemers.

Als werkgever ben je daarnaast verplicht je personeel voldoende voor te lichten over de gevaren van geluid en dien je te inventariseren waar deze gevaren zich voordoen binnen jouw organisatie, zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.

Binnen welke organisaties is gehooronderzoek een noodzaak?

Gehoorschade komt vaak voor binnen beroepen waar er sprake is van langdurig hogere geluidsniveaus. Denk bijvoorbeeld aan de bouw en industriële sector, waar veel lawaai wordt geproduceerd door het gebruik van zware machines. Ook in de entertainment sector is er vaak sprake van hoge geluidsniveaus.

Maar ook als je werkt in het onderwijs loop je kans op gehoorschade. Hier ontstaat het echter vaak geleidelijk, waardoor het niet altijd in verband wordt gebracht met gehoorschade als gevolg van werken met luide kinderen.

Gehoorschade kun je opmerken aan medewerkers die bijvoorbeeld steeds harder gaan praten, die anderen steeds slechter verstaan of wanneer ze soms of zelfs regelmatig een fluit-, piep- of bromtoon horen.

Een gehooronderzoek moet in elk geval worden aangeboden als werknemers regelmatig in aanraking komen met geluiden harder dan 80 db.

Gehooronderzoek door Vital Solutions

Zoals gezegd ben je als werkgever verplicht medewerkers een periodiek gezondheidsonderzoek te laten ondergaan. Wanneer dit medewerkers betreft die regelmatig worden blootgesteld aan geluiden harder dan 80 decibel, doen we bij Vital Solutions standaard een gehooronderzoek. Hierbij onderzoeken we door middel van een koptelefoon met piepjes het gehoor van de medewerkers.

Wil je naar aanleiding van dit blog een gehooronderzoek laten uitvoeren? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu