fbpx

PAGO

Alles omtrent het Periodiek Arbeids Gezondsheidskundig Onderzoek

Wat is een PAGO?Groningen

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Dit is een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van medewerkers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het bredere PMO gaat het bij een PAGO alleen om risico’s die arbeidsgerelateerd zijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan men de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk vermijden/verkleinen.

Is een PAGO onderzoek verplicht?

In artikel 18 van de ARBO-wet staat omschreven dat werkgevers verplicht periodiek een medisch onderzoek aan werknemers aan moeten bieden. Hier staat niet in vermeld in welke vorm en hoe vaak dit moet worden aangeboden. Als werkgever hoef je dus niet per se een PAGO aan te bieden; je mag ook voor een PMO kiezen.

Hoewel werkgevers verplicht periodiek een PAGO of PMO aan moeten bieden, zijn werknemers niet verplicht om hieraan deel te nemen (met uitzondering van bepaalde bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs).

Meer informatie

9 + 10 =

Het verschil tussen PAGO en PMO

Op deze pagina leggen we het verschil uit tussen een PMO en PAGO. Kort samengevat brengt een Periodiek ArbeidsGezondsheidskundig Onderzoek alleen werkgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart. Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) is een breder gezondheidsonderzoek.

In de praktijk maakt men vaak een keuze tussen een PAGO en een PMO. De trend van de laatste jaren is dat men steeds vaker voor een PMO kiest. De reden hiervoor is dat ziekteverzuim niet alleen wordt veroorzaakt door arbeidsgerelateerde factoren. Ook zaken als bijvoorbeeld werk-privé-balans, de leefstijl en zelfredzaamheid van de medewerker spelen een belangrijke rol. Hier doen we bij een PMO uitgebreid onderzoek naar.

Dit zijn de belangrijkste verschillen 

PAGO
* Omvat alleen werkgerelateerde risico’s
* Betreft alleen een onderzoek, is niet zozeer gericht op preventie
* Bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de uitvoer, OR is niet betrokken

PMO
* Kijkt naar het gehele gezondheidsplaatje van een werknemer
* Onderzoek met advies voor preventie van gezondheidsrisico’s
* OR en/of werknemers zijn actief betrokken bij de uitvoer van een PMO. Het onderzoek wordt veelal door experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid gedaan

Wie betaalt een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek?

De werkgever betaalt de kosten voor een PAGO. In sommige gevallen is cofincanciering door een zorgverzekeraar mogelijk. Het is immers ook in hun belang dat werknemers gezond (en dus inzetbaar) blijven. Zo zijn we bij Vital Solutions bijvoorbeeld voorkeursprovider van Menzis. Dit houdt in dat Menzis een financiële bijdrage aan de uitvoer van een PMO én preventieprogramma’s levert.

Wat kost een PAGO?

De kosten van een PAGO hangen af van wat men wil onderzoeken. Daarom begint een PAGO bij Vital Solutions altijd met het invullen van een digitale vragenlijst. De inhoud van deze PAGO vragenlijst hangt af van de organisatie waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, en de aard van de werkzaamheden. Daarnaast kan desgewenst nog een fysiek onderzoek worden uitgevoerd, in combinatie met een adviesgesprek.

Om die reden variëren de kosten van enkele tientallen euro’s tot aan ruim honderd euro of meer. Echter, dit valt in het niet bij de kosten voor een zieke werknemer; deze beginnen bij enkele honderden euro’s per dag en kunnen oplopen tot meer dan 100.000 euro per medewerker. Daarom zijn een PAGO en/of PMO, mits goed uitgevoerd, altijd een slimme investering.

Hoe vaak moet een PAGO uitgevoerd worden?

In artikel 18 van de ARBO-wet staat beschreven dat werkgevers periodiek een medisch onderzoek aan werknemers moeten aanbieden. Er staat niet bij vermeld met welke frequentie men dit moet aanbieden. De frequentie dient men te baseren op de gezondheidsrisico’s van het werk en het soort werk dat werknemers doen. Vaak komt dit tijdens de uitvoer van het verplichte RI&E naar voren.

In sommige gevallen is de frequentie in een CAO opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bepaalde gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan de uitvoer van het werk.

Wat is inbegrepen bij een PAGO onderzoek?

Zoals aangegeven is een PAGO een medisch gezondheidsonderzoek voor werknemers, gebaseerd op de gezondheidsrisico’s die zij lopen op het werk. Deze risico’s komen naar voren in het Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Een greep uit ons klantenbestand

PAGO informatiepakket


Wil je graag een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek of PMO uitvoeren binnen je organisatie? We sturen je graag meer informatie over onze aanpak en prijzen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

Meer informatie

5 + 10 =

Call Now ButtonBel nu