Maar liefst 1 op de 3 werknemers ervaart hoge werkdruk. Een te hoge werkdruk leidt veelal tot werkstress, en lichamelijke en/of psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn, vermoeidheid, nek- en rugklachten, slaapproblemen en somberheid. Op termijn kan een hoge werkdruk zelfs leiden tot langdurig ziekteverzuim (bijvoorbeeld door het ontstaan van een burn-out), met hoge verzuimkosten als gevolg. 

Door tijdig in actie te komen, kan langdurig ziekteverzuim in veel gevallen worden voorkomen. We geven je in deze blog daarom een aantal tips en informeren je over de mogelijkheden voor een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting. Werkdruk valt namelijk onder Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en het voeren van een PSA-beleid is dan ook verplicht volgens de Arbowet.

Wat is werkdruk en wat zijn de gevolgen?

Er is sprake van werkdruk wanneer de werkbelasting hoger is dan de belastbaarheid van de werknemer. De taakeisen die worden gesteld binnen het werk zijn meer dan de werknemer aankan. Dit kan komen door de moeilijkheidsgraad, emotionele belasting van het werk, een te hoog werktempo of de omvang van het werk. Op termijn kan dit leiden tot werkstress.

Vaak worden de termen werkdruk en werkstress door elkaar gebruikt, maar werkstress is een gevolg van een te hoge werkdruk. Werkstress kan vervolgens leiden tot lichamelijke of psychische klachten waardoor de werknemer niet meer in staat is om zijn of haar werk goed uit te voeren. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kan dit leiden tot ziekteverzuim en het langdurig uitvallen van de werknemer door bijvoorbeeld een burn-out.

Creëer en behoud een gezonde werkdruk

Om gemotiveerd en uitgedaagd te blijven op het werk, is werkdruk echter wel nodig. Een te lage werkdruk kan namelijk leiden tot verveling, ergernis en demotivatie, wat op termijn ook kan resulteren in stressklachten en ziekteverzuim.

Een gezonde werkdruk heeft alles te maken met de balans tussen belasting en belastbaarheid. Hoe creëer en behoud je dit als werkgever? We geven een aantal basis tips:

 

  • Geef de werknemer voldoende tijd voor de uitvoering van zijn of haar taken, of neem meer mensen aan
  • Zorg ervoor dat de taken aansluiten op de kennis, ervaring en het niveau van de werknemer
  • Geef de werknemer een gezonde dosis verantwoordelijkheid
  • Geef de werknemer inspraak over hoe het werk wordt uitgevoerd
  • Zorg voor duidelijkheid over de verwachtingen van de werknemer en zijn of haar toekomst binnen de organisatie
  • Blijf in gesprek met je werknemer over zijn of haar behoeften binnen het werk en de organisatie

In gesprek blijven met werknemers is mogelijk het belangrijkste punt, omdat werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de belasting die werknemers ervaren. Vaak wordt een te hoge werkdruk pas duidelijk wanneer de werknemer ziekt uitvalt.

Door tijdig in actie te komen, kan langdurig ziekteverzuim in veel gevallen worden voorkomen. Zo kunnen we vanuit Vital Solutions een PSA-onderzoek uitvoeren, die de onder andere de werkdruk van werknemers in kaart brengt.

Voorkom ziekteverzuim met een Onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting

Werkdruk valt onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Psychosociale arbeidsbelasting is een verzamelbegrip voor alle stressfactoren op werkgebied zoals agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk.

De Arbowet stelt dat werkgevers beleid moeten voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dit houdt in dat de risico’s in kaart moeten worden gebracht in de RI&E en maatregelen tegen psychosociale arbeidsbelasting worden opgenomen in een plan van aanpak. Vital Solutions kan je hierbij helpen.

Met een PSA-onderzoek brengen wij de psychosociale arbeidsbelasting van je werknemers in kaart. Dit doen we door het uitzetten van een digitale vragenlijst waarbij werknemers (anoniem) vragen beantwoorden over werkdruk, stress, fysieke en/of mentale klachten en ongewenst gedrag op de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek worden op groepsniveau teruggekoppeld naar de werkgever, zodat we samen een passend beleid kunnen ontwikkelen voor jouw organisatie.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van een PSA-onderzoek? Vraag dan direct een informatiepakket aan en verminder de psychosociale arbeidsbelasting in jouw organisatie.

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu