“Valt een PMO onder de werkkostenregeling of is er sprake van vrijstelling?” De vraag die veel werkgevers bezighoudt, is of de kosten van een PMO onder de vrije ruimte van de WKR vallen. Hierbij speelt de vraag naar eventuele vrijstelling onder de Arbo-regeling een cruciale rol. In dit blog lichten we toe wat de WKR precies is en welke voorwaarden er zijn voor vrijstelling.

De WKR: wat is dit precies?

De werkkostenregeling (WKR) is een regeling waarmee werkgevers onbelast vergoedingen aan werknemers kunnen uitkeren. Onbelast houdt in dat er geen premie over afgedragen hoeft te worden. De WKR kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een fiets van de zaak, maar ook voor een personeelsuitje. De vrije ruimte in de WKR is voor 2024 1,92% (tot een loonsom van € 400.000,-, daarboven geldt 1,18% van de loonsom). Wanneer het bedrag van de vergoedingen de vrije ruimte van de WKR overschrijdt, geldt een belasting van 80%. Dit is voor werkgevers dus een stuk minder aantrekkelijk.

Wat houdt ARBO-vrijstelling in?

De Arbo-regeling, ook wel bekend als de Arbeidsomstandighedenwet, stelt dat kosten die voortvloeien uit verplichte arbovoorzieningen zijn vrijgesteld van de WKR. Kortom, deze vergoedingen mogen onbelast worden uitgekeerd. Ze gaan dan niet van de vrije ruimte af. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De arbo voorzieningen moeten rechtstreeks voortvloeien uit de ARBO-wet
  • De werknemer gebruikt of verbruikt de voorzieningen op de (thuis)werkplek of op de locatie waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbowet
  • De werkgever vraagt geen bijdrage aan de kosten van de werknemer

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een beeldschermbril of een verplichte medische keuring.

Valt het PMO onder de ARBO-vrijstelling?

In de ARBO-wet staat omschreven dat de werkgever verplicht is om periodiek een onderzoek aan te bieden naar de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek, oftewel PAGO, is dus een verplichte Arbo-voorziening. Om in aanmerking te komen voor de ARBO-vrijstelling moet er echter wel specifiek onderzoek worden gedaan naar de risico’s die voortkomen uit de werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting zijn, maar ook een beeldschermonderzoek (voor kantoormedewerkers) of een gehooronderzoek (voor magazijnmedewerkers). Enkel het aanbieden van een vitaliteitscheck (zonder dat er naar de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s wordt gekeken) valt dus niet onder de ARBO-vrijstelling.

Worden de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s wel meegenomen in het onderzoek? En voldoet het onderzoek daarnaast aan de eisen die zijn gesteld vanuit de ARBO-wet? Dan valt het PMO of PAGO onder de vrijstelling en hoeft de vrije ruimte in de WKR niet te worden gebruikt.

Bron: Belastingdienst

Overweeg je een PMO of PAGO in te zetten voor jouw organisatie? Bij Vital Solutions voorzien we je graag van advies. Neem nu contact op voor een vrijblijvend gesprek!

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu