Het aantal arbeidsongevallen in Nederland stijgt al jaren. Jaarlijks vinden namelijk 1700 ongevallen plaats binnen Nederlandse handels- en productiebedrijven, waarvan 255 dusdanig ernstig zijn dat medische hulp moet worden ingeschakeld. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), brengt de risico’s binnen een organisatie in kaart en zorgt dat er een Plan van Aanpak komt om deze risico’s te minimaliseren. Een RI&E is dan ook wettelijk verplicht. Toch heeft maar liefst de helft van de Nederlandse bedrijven geen RI&E. Hoe kan dit en waarom is het zo belangrijk om een RI&E op te stellen? Hier gaan we in deze blog op in. 

50% van de Nederlandse bedrijven heeft geen RI&E

Volgens artikel 5 van de ARBO-wet is iedere werkgever met meer dan 25 medewerkers in dienst wettelijk verplicht de risico’s binnen de organisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te inventariseren en te evalueren. Deze risico’s en de aanpak hiervan worden vastgelegd in Risico Inventarisatie & Evaluatie, oftewel een RI&E.

Een RI&E vormt de basis voor een veilige werkomgeving en is dan ook van groot belang. Ondanks  de stijging van het aantal arbeidsongevallen en de wettelijke verplichting, heeft 50% van de Nederlandse bedrijven echter geen RI&E. Dit blijkt uit onderzoek van verschillende brancheverenigingen, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geen RI&E kan resulteren in ernstige ongevallen en ziekteverzuim

Waarom wordt een RI&E zo beperkt uitgevoerd? Zo’n 35% van de bedrijven geeft aan niet op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichting of vind het opstellen van een RI&E te ingewikkeld, en 15% geeft aan het niet te ‘willen’ doen.

Wanneer de risico’s echter niet in kaart worden gebracht, neemt de kans op gevaarlijke situaties op de werkvloer toe, wat kan resulteren in ongevallen, ziekte of ernstige calamiteiten. Het gevolg van dergelijke situaties is niet alleen ziekteverzuim (met hoge verzuimkosten), maar kan ook emotioneel en mentaal gezien traumatische gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Boete bij geen RI&E

De Inspectie SZW voert strenge controles uit op het gebied van RI&E’s en andere ARBO-eisen. Uit de begroting SZW blijkt dat het kabinet de afgelopen jaren meer geld voor inspecties vrijmaakte; Waar dit enkele jaren geleden nog 25 miljoen euro bedroeg is dit inmiddels opgelopen tot 50 miljoen in 2022.

RI&E blijkt vaak onvolledig

Lost een een RI&E het veiligheidsprobleem volledig op? Alleen wanneer deze goed wordt uitgevoerd, met bijbehorend Plan van Aanpak, en deze wordt nageleefd en geëvalueerd op de werkvloer. Uit onderzoek is namelijk ook gebleken dat circa vier op de tien bedrijven die wel een RI&E heeft, één of meerdere risico’s binnen het bedrijf mist. Laat je RI&E daarom uitvoeren door een specialist. Vital Solutions kan je hierbij helpen.

Wij verzorgen zowel de uitvoer van een RI&E als de toetsing ervan. Dit laatste wordt gedaan door onze gecertificeerde veiligheidskundige. Wij begeleiden je van A tot Z en werken met korte lijntjes, zodat het opstellen van een RI&E snel, compleet en tegen een scherp tarief kan worden uitgevoerd.

Vrijblijvend RI&E adviesgesprek

Een RI&E is altijd maatwerk en is afhankelijk van onder andere de omvang van de organisatie, de werkzaamheden, en de machines waarmee wordt gewerkt. Om je een goed beeld te geven van de te verwachten kosten komen we graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

vital-solutions
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik ben geïnteresseerd

Bel nu